ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1t

นางสุนิษา  ทองแผน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หน่วยงานภายนอก

 04-moe

obec

05-ksp

03-onesqa

o-net

law

ttv banner 170x68

07-panyathai

08-caistudio

10-horhook

13-schoolnet

bannerkruthai

16-dlf

 

    9
  ชั้น/ห้อง   จำนวนนักเรียน   รวม
 ชาย  หญิง
 อนุบาล  1  4  2   6 
 อนุบาล  2  5  4  9
 อนุบาล  3  8  4 12
 รวม  17  10 27
 ประถมศึกษาปีที่  1  6  4  10
 ประถมศึกษาปีที่  2  5  2  7
 ประถมศึกษาปีที่  3  2  12  14
 ประถมศึกษาปีที่  4   5   2  7
 ประถมศึกษาปีที่  5  4  3  7
 ประถมศึกษาปีที่  6  1  5  6
 รวม  23  28  51
 มัธยมศึกษาปีที่  1  2  2  4
 มัธยมศึกษาปีที่  2  6  4  10
 มัธยมศึกษาปีที่  3  5  3  8
 รวม  13  9  22
 รวมนักเรียนทั้งหมด  53  47  100