ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1t

นางสุนิษา  ทองแผน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หน่วยงานภายนอก

 04-moe

obec

05-ksp

03-onesqa

o-net

law

ttv banner 170x68

07-panyathai

08-caistudio

10-horhook

13-schoolnet

bannerkruthai

16-dlf

 

 

 

 
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ ทองกล่ำ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :  
   
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ก้อย
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
   
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ วิชัยดิษฐ์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
   
ชื่อ-นามสกุล : นายนุกูล แก้วจำนงค์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
   
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ลิ้มวิชิต
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
   
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี พลเยี่ยม
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
   
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุทุมพร น้ำแก้ว
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
   
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา แก้วพิชัย
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
   
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนิษา ทองแผน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :