ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1t

นางสุนิษา  ทองแผน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หน่วยงานภายนอก

 04-moe

obec

05-ksp

03-onesqa

o-net

law

ttv banner 170x68

07-panyathai

08-caistudio

10-horhook

13-schoolnet

bannerkruthai

16-dlf

 

หลักสูตรอนุบาล        1-2

หลักสูตรประถมศึกษา

      ประถมศึกษาปีที่  1

      ประถมศึกษาปีที่  2

      ประถมศึกษาปีที่  3

      ประถมศึกษาปีที่  4 

      ประถมศึกษาปีที่  5

      ประถมศึกษาปีที่  6

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

       มัธยมศึกษาปีที่  1 

       มัธยมศึกษาปีที่  2

       มัธยมศึกษาปีที่  3