ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1t

นางสุนิษา  ทองแผน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หน่วยงานภายนอก

 04-moe

obec

05-ksp

03-onesqa

o-net

law

ttv banner 170x68

07-panyathai

08-caistudio

10-horhook

13-schoolnet

bannerkruthai

16-dlf

 

"มาร์ชโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น"


                    อินทนินริมคลองสองฝากฝั่ง          บานสะพรั่งม่วงขาวพราวไสว
             ยามล้อลมลอยเด่นเห็นแต่ไกล              เป็นสายใยผูกสัมพันธ์ร่วมสัญญา
             คลองชะอุ่นอินทนินถิ่นศักดิ์สิทธิ์           ประสาทวิทยาการด้านศึกษา
             เพื่อเด็กไทยกลางดงพงพนา                ได้ค้นคว้าหาความรู้อยู่ชั่วกาล
             มุ่งคุณธรรมนำวิชาการประสานชุมชน     ด้วยกมลก้าวไปอย่างอาจหาญ
             เทิดไทยชูไทยทุกทิวาน                       ร่วมสมานสายใยรักสามัคคี
             ไม่อาจลืมไม่อาจเลือนไม่ลับลา             แม้นจากไกลจะคืนมาหาน้องพี่
             สีม่วงขาวยังกลางดวงฤดี                      ร่วมชีวีใต้ใบบังอินทนิน